наша ЗЕМЛЯ
наша СТРАНА
наш КАЗАХСТАН


Сайт патриотов КАЗАХСТАНА


 • Патриот — это человек, служащий родине, а родина — это прежде всего народ.

  Патриот — это человек, служащий родине, а родина — это прежде всего народ. Николай Чернышевский
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

vk 1mm1gplus1ytube1rss1

Стихи отечеству

?ара??лова Нарг?л ?айрат?ызы ?ара?анды ?аласында д?ниеге келді. Киелі Тор?ай жерінде ?скен. А?ынды??а то?ыз жасында ?ызы?ушылы?ы оянды. Облысты? газеттерде к?птеген ?ле?дері…
Ильясова Ботаг?з бастауыш сыныптан бастап ?ле? жазады. ?останай ?аласында?ы №10 орта мектепті? 10 сынып о?ушысы. ?алалы?, облысты? «Абай о?уларыны?» ж?лдегері. Болмасын…
Жандос Ж?сіпбеков,  1988 жылы ?останай облысы Жанкелдин ауданы Жарк?л ауылында ту?ан. «Шабыт» фестиваліні? лауреаты. Сондай-а? облысты? бірнеше бай?ауды? же?імпазы. ?ле?дері…
Б??абаев Н?р?анат 1991 жылы Алматы облысы, Керб?ла? ауданы, ?арашо?ы ауылында д?ниеге келген. А. Байт?рсынов атында?ы ?останай мемлекеттік университеті журналистика маманды?ыны?…
Б?генбаев Бауыржан Дастан?лы  1990 жылы д?ниеге келген. Жастайынан к?птеген бай?аулар?а ?атысып, жеткен жетістіктері де бар. Облысты? ж?не жас а?ындарды? республикалы? бай?ауларыны?…
?айнижамал Саймановна Батыс ?аза?стан облысыны? Орал ?аласында?ы А.С.Пушкин атында?ы пединститутты? филология факультеті? т?мамда?ан. «Ж?регінен ?ле? болып ?рілген», «Аман болшы, а?ылдым»…
Руслан  ?лкеев 1989 жылы дуниеге келген. Білімі жо?ары, журналист. Б?гiнде ауданды? газеттi? тiлшiсi. Жастайынан ?ленге ??мар, бос уа?ытында ?лен жазады. Ж?ректен…
Ба?лан ?ызылбай?лы 1985 жылы д?ниеге келді. 3 топта?ы м?мкіндігі шектеулі жан.Ауданды?, облысты? конкурстарды? лауреаты. ?олы бос кезінде ?лем ж?не ?аза?…
А?ылбек Кожа?лы Шаяхмет 1951 жылы ту?ан. Белгілі ?аза? а?ыны, жазушы, драматург, ?аза?стан жазушылар ода?ыны? м?шесі, филология ?ылымдарыны? кандидаты, Ахмет Байт?рсынов…
Страница 1 из 2

VK